EMINENCE 

Kalite Yönetimi Danışmanlık Şti.


Kuzey Kıbrıs

www.eminencecy.com      e-mail: taneri@eminencecy.com

   

                   Anasayfa

 

NEDEN DEVLET KURUMLARINDA KALİTE?

 

Devlet Dairelerinde Kalite toplum servislerinin mükemmeliyeti, toplum refahı ve dolayısı ile insan yaşamının iyileştirilmesi gayretleridir. Örneğin, Kalite Araçlarının ve Teknolojilerinin kullanımı, Ölçme ve Değerlendirme, Çalışan Memnuniyeti, Müşteri Hizmeti ve Memnuniyeti gibi konular özenle ele alındığında toplumda iyileşme ivme kazanacaktır. Kalite bir yaşam biçimine dönüştüğü zaman toplum bir dünya toplumudur.


 

1.   ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

      Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T1.8  DEVLET KURUMLARI
 

 

  

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve

Teknolojileri

2.

Eminence_1001

Stratejik Yönetim ve

Dengeli Hedeflerle

Kurumsal Performans

Yönetimi:

‘Balanced Scorecard’

3.

Eminence_200

Stratejik Planlama

4.

Eminence_300

Liderlik

5.

Eminence_400

Sürekli İyileştirme/

Performans Mükemmeliyeti

6.

Eminence_500

‘QMS’ Kalite Yönetimi Sistemi

7.

Eminence_600

Ekip Oluşturma/ Ekip Mükemmeliyeti

8.

Eminence_700

Bilgi  Donanımı Yönetimi

9.

Eminence_M

Kalite Yönetimi

10.

Eminence_MIS

‘MIS’

Yönetim Enformasyon Sistemleri

11.

Eminence_K

Öğrenme

12.

Eminence_Kaizen

Masaaki, İmai ve Kaizen:

Japonyanın Kompetan  Başarısının Anahtarı

13.

Eminence_S

Anketler

14.

Eminence_A

Değerlendirme

15.

Eminence_P

Performans Yönetimi

16.

Eminence_B

Kıyaslama

17.

Eminence_C

Değişim Yönetimi

18.

Eminence_C2

‘Baldridge’ den esasa: Kurumsal Değişim ve İlerleme için Yol Haritası.

19.

Eminence_E

Etkin Toplantı Yönetimi

20.

Eminence_Conf

Farklı Görüşler Yönetimi

21.

Eminence_Eth

Etik Üzerine