EMINENCE 
Kalite Yönetimi Danışmanlık Şti.


Kuzey Kıbrıs

www.eminencecy.com      e-mail: graceutaneri@gmail.com  

     

   Anasayfa

 

Kimiz? ...  Ne Yapıyoruz? ...   Neden Farklıyız?...

 

 

‘Emınence’ Kalite Yönetimi Danışmanlık Şirketi profesyonel bir kuruluş olup Kalite Yönetimi ve Organizasyonel  Mükemmeliyet konularında liderdir.

  1. Eğitimin her katmanı: okul öncesi, ilk okul, orta okul ve lise, meslek liseleri, üniversite, sürekli eğitim,

  2. Bilimsel Araştırma,

  3. Sağlık,

  4. Küçük veya Büyük ölçek İş Dünyası,

  5. Endüstriyel ve Sanayi Kuruluşları,

  6. Devlet Kuruluşları,

  7. Özel İşletmeler
     

kalite yönetimi ve mükemmeliyet konularında ‘Eminence’in şampiyonluğunu üstlendiği sektörlerdir. Liderlik ve Yönetim Kalitesi, Motivasyon, Takım Ruhu, Bilgi Donanımının ve Tecrübenin en doğru şekilde kullanımı, Yeniliğe  açılım , Dünya ile bütünleşme ‘Eminence’in özenle işlediği konulardır.

 

‘Eminence’in servisleri kapsamında kurslar, çalıştaylar, e-kurslar, eğitmeni eğitme kursları, ve danışmanlık vardır. Müşterileri Profesyonel Kalite Uzmanları olabileceği gibi, profesyonel kalite uzmanı olma hedefinde olanlar, özel veya tüzel kişiler, organizasyonlardır. Amaç tüm müsterilerin bilgi birikimini ve tecrübelerini,  elde edecekleri süreklilikle,  fark yaratacak şekilde ileriye götürme, bireysel veya kurumsal kalite sorumluluğunda ayrıcalık yaratmadır.

 

 

‘Eminence’in hizmetleri müşterilerine sunulan kalite teknolojileri, kalite araçları, kalite teorisi ile ayrıcalıklı olup takım oluşturma, toplam kalite yönetimi, Malcolm Baldridge Mükemmellik Modeli, stratejik planlama ve stratejik planın hayata geçirilmesi, başarılı uygulamaları, stratejik yönetim ve dengeli hedeflerle kurumsal performans yönetimi (Balanced Scorecard), takım ruhu, takım başarısı, kalite çemberleri, proje yönetimi, süreç yönetimi ve iyileştirmesi, problem çözme teknikleri, müşteri (CRM) /tedarikçi (Supply Chain Management) zinciri yönetimi/ iş ortamı (Work Place) ilişkilerinde kalite, kalibrasyon sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması, verimlilik ve tam zamanında üretim, istatistiksel proses control, hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) , Kalite Ekonomisi, Öğrenen organizasyonlar, Focus: Yüksek Önceliklere Odaklama,  Six Sigma,  ISO 9001:2000 ve  EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı) Mükemmellik Modeli, Deming Mükemmellik Modeli, Özdeğerlendirme,…  sunduğu servislerin önemli bir parçasıdır. Organizasyonel mükemmeliyet yarışında bilgi birikimi sürekli bir öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme, paylaşım kültürü içinde sağlanmaktadır. Kısaca özetliyecek olursak, servisleri ile ‘Eminence’, kaliteli iş yerleri, kaliteli toplumlar ve  kalite çemberleri yaratmada öncüdür.

 

‘Eminence’in uluslararası ilişkileri Kalite öncüleri kuruluşlarladır: Eminence’in hedefleri, vizyon ve misyonu ile bağdaşan kuruluşlarladır. Böylelikle ‘Eminence’in müşterileri  uluslarası sertifikalar alma  ve uluslararası servislerden faydalanma ayrıcalığına sahiptirler. 

 

 
 
DİREKTÖR
-Kurucu

Ufuk Taneri

Matematik Profesörü &
Kalite Yönetimi ve Organizasyonel Mükemmeliyet Uzmanı


Email:
graceutaneri@gmail.com

MANAJER

Niyazi Taneri

Mühendis
-Endüstri & Sistem

MPhil
-JBS Cambridge UK


Email:oztoprak@eminencecy.com
 
           EMİNENCE'İN PROFESYONEL KADROSU                                                                       ÜYELERİMİZ