EMINENCE 

Kalite Yönetimi Danışmanlık Şti.


Kuzey Kıbrıs

www.eminencecy.com      e-mail: taneri@eminencecy.com  

                   Anasayfa

 
NEDEN KÜÇÜK ve BÜYÜK ÖLÇEK İŞLETMELERDE KALİTE?

 

Küçük veya Büyük İşletmeler Kalite Yönetimi ve Müşteri Odaklı olmakla ancak sürekli iyileşirler, bugünün ihtiyaçlarına cevap verirler, ve geleceğin beklentilerine hazırlıklı olurlar.

 

1.   ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

      Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

 
1.7  BÜYÜK ve KÜÇÜK ÖLÇEK İŞLETMELER

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve Teknolojileri

2.

EminenceBaldridge_1007

Ishikawa ve

Kalite Kontrol

3.

Eminence_300

Liderlik

4.

Eminence_3071

Değişim Liderliği

5.

Eminence_4071

Sürekli İyileştirme Değerlendirmeleri_ İş Dünyasında Sürdürülebilir Başarılı Neticelerin Şampiyonluğu

6.

Eminence_4072

İş İlerleyişi Resepisi:

Sürekli İyileştirme İçin Farklı Felsefeler

7.

Eminence_5071

‘QMS’ Kalite Yönetimi Sistemi: İş Performans İlerleyişi Anahtarları

8.

Eminence_4073

ISO 9001:2000

Yazılım Geliştirme Firmalarında Usule Uygunluğun ve Sürekli İyileştirmenin Sağlanması

9.

Eminence_M73

Netice elde edecek Proses Tanımlama: Kaliteyi Sağlama.

10.

Eminence_C1-C4

Kurum ve Kuruluşlarda Değişimin Dansı ve Başarı Öykülerinin Paylaşımı

11.

Eminence_Conf71

Daha Dinamik Kurum ve Kuruluşların Sağlanması için

Üst Yönetim Çelişkilerinin Yönetimi

12.

Eminence_Deming1

Yeni Ekonomiler

13.

Eminence_Deming2

Deming & Goldratt: Kısıtlamalar/ Bağımlılıklar Teorisi ve Engin Bilgi Sistemi

14.

Eminence_Deming3

Doğru Ölçmenin Önemi: 

15.

Eminence_Deming4

Krizden Çıkış

16.

Eminence_Eth71

İş Dünyası Etiğinin Yaşama Geçirilmesi

17. Eminence_M72

Yönetim Kapitalinin Gücü:

Dominant Global Ekonomide İnnovasyon, Kâr, ve Büyümenin Yeni Lokomotiflerinden Faydalanma

18. Eminence_M71

Üst Yönetimin

İlerleme ve Değişim

El Kitabı

19. Eminence_P Performans Yönetimi
20. EminenceBaldridge_B100 İş Dünyası ‘Baldridge’ KriterleriEk Referanslar:

 

Ref_1    The 8th Habit    Stephen R. Covey

Ref_5    Innovative Control Charting: Practical SPC Solutions for Today’s  Manufucturing Environment.