EMINENCE 

Kalite Yönetimi Danışmanlık Şti.


Kuzey Kıbrıs

www.eminencecy.com      e-mail: taneri@eminencecy.com   

                   Anasayfa0.     GENEL KONULAR:

 Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T


 

#

 
Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve Teknolojileri

2.

Eminence_1001

Stratejik Yönetim ve Dengeli Hedeflerle Kurumsal Performans Yönetimi:

‘Balanced Scorecard’

3.

Eminence_200

Stratejik Planlama

4.

Eminence_300

Liderlik

5.

Eminence_400

Sürekli İyileştirme/

Performans Mükemmeliyeti

6.

Eminence_500

‘QMS’ Kalite Yönetimi Sistemi

7.

Eminence_600

Ekip Oluşturma/ Ekip Mükemmeliyeti

8.

Eminence_700

Bilgi  Donanımı Yönetimi

9.

Eminence_800

İnnovasyon ve ‘TRIZ’ Metodu

10.

Eminence_900

‘BPR’ İş Prosesi Yeniden Yapılandırılması

11.

Eminence_M

Kalite Yönetimi

12.

Eminence_MIS

‘MIS’

Yönetim Enformasyon Sistemleri

13.

Eminence_K

Öğrenme

14.

Eminence_Kaizen

Masaaki, İmai ve Kaizen:

Japonyanın Kompetan  Başarısının Anahtarı

15.

Eminence_S

Anketler

16.

Eminence_A

Değerlendirme

17.

Eminence_P

Performans Yönetimi

18.

Eminence_B

Kıyaslama

19.

Eminence_C

Değişim Yönetimi

20.

Eminence_C2

‘Baldridge’ den esasa: Kurumsal Değişim ve İlerleme için Yol Haritası.

21.

Eminence_E

Etkin Toplantı Yönetimi

22.

Eminence_Conf

Farklı Görüşler Yönetimi

23.

Eminence_Eth

Etik Üzerine

24.

Eminence_Deming1

Yeni Ekonomiler

25.

Eminence_Deming2

Deming & Goldratt: Kısıtlamalar/ Bağımlılıklar Teorisi ve Engin Bilgi Sistemi

26.

Eminence_Deming3

Doğru Ölçmenin Önemi: 

27.

Eminence_Deming4

Krizden Çıkış


 

Ek Referanslar:

 

Ref_0     A Quality System for Education

Ref_1     The 8th Habit   Stephen R. Covey

Ref_2     Managing Comprehensive Change Effort  

              change@ucsc.edu

Ref_3     Organizational Paradigm Shifts

Ref_4     The Synergy of One: Creating High Performing Sustainable Organizations

              Through Integrated Performance Leadership.

Ref_5     Innovative Control Charting: Practical SPC Solutions for Today’s

              Manufucturing Environment

Ref_6     Diversifying the Faculty

Ref_7     The Tipping Point (on Vital Few) : How Little Things Make a Difference?

Ref_8     Shakespeare, Einstein and the Bottom Line :

              The Marketing of Higher Education

Ref_9     Lessons From Team Leaders: A Team Fitness Companion

Ref_10   Dale Carnegie

Ref_11   Catch! A fishmongers Guide to Greatness

Ref_12   The Ice Cream Maker

Ref_13   Freakonomics: A Rogue Economist Explores The Hidden Side of

              Everything  Steven D. Levitt

Ref_14   The World is Flat: A Brief History of 21st Century    Thomas L. Friedman

 

 

  1. ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

      Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

 

 

1.1 OKULLAR

  (K12 - Okul Öncesi, İlkOkul, Orta Eğitim ve Meslek Okulları )

                                  

                                              

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve Teknolojileri

2.

Eminence_4010

Okul Performans Mükemmeliyeti: Okulunuzu ‘Baldridge’ Mükemmeliyetine Uyarlama

3.

Eminence_4011

Matematik Sınıfında

Sürekli İyileştirme

4.

Eminence_4012

Fen Sınıfında

Sürekli İyileştirme

5.

Eminence_4013

Tarih ve Sosyal Bilimler Sınıfında

Sürekli İyileştirme

6.

Eminence_4014

İlk Okul Sınıflarında

Sürekli İyileştirme

7.

Eminence_1011

İlk Okul Müfredatında Kalite

8.

Eminence_8010

İnnovasyon ve TRIZ Metodu

9.

Eminence_6011

‘SMART’ Okul Ekipleri

10.

Eminence_K11

Öğrencinin Öğrenmesini İyileştirmek İçin ‘GOALS’ Kullanımı

11.

Eminence_K12

Öğrencinin Öğrenmesini İyileştirmek: Sınıfta ‘Deming’ Prensiblerinin Uygulanması

12.

Eminence_300

Liderlik

13.

EminenceBaldridge_E100

‘Baldridge’ Eğitim Kriterleri

 

 

Ek Referans:

 

Ref_0   A Quality System for Education


 

1. ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

                  

 


    1.2 YÜKSEK ÖĞRETİM

                                                                                                                                                        

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları & Teknolojileri

2.

Eminence_2021

Yüksek Öğretimde Stratejik Planlama

3.

Eminence_3021

Akademik Liderlik

4.

Eminence_300

Liderlik

5.

Eminence_400

Sürekli İyileştirme

6.

Eminence_9021

Yüksek Öğretimde ‘BPR’_

İş Prosesi –

Yeniden Yapılandırılması

7.

Eminence_8010

İnnovasyon ve TRIZ Metodu

8.

Eminence_S1

Kampüste Kalite Anketi

9.

Eminence_S2

Değişim/Transformasyon

10.

Eminence_B21

Yüksek Öğretimde Kıyaslama

11.

Eminence_1021

Yüksek Öğretimde Kalitenin Sembolleri

12.

Eminence_Conf21

İnsan Kaynakları Yönetimi: Dekan ve Bölüm Başkanları El Kitabı

13.

Eminence_4021

Yüksek Öğretimde Kalite & Performans Mükemmeliyeti: Kampüste ‘Baldridge’ (UW-Stout)

14.

Eminence_4022

Yüksek Öğretimde Sürekli İyileştirme

15.

Eminence_4023

Yüksek Öğretimde Mükemmeliyetin Öncülüğü

16.

Eminence_C21

Amaca Yönelik Yapılanma & Değişim Prosesi: Başarılı Değişim İçin Stratejiler

17.

Eminence_A21

Değerlendirme Esasları: Yüksek Öğretimde Değerlendirmenin Planlanmasıma, Uygulaması & İyileştirilmesi

18.

Eminence_P

Performans Yönetimi: Çalışanın Gelişimi

19.

EminenceBaldridge_E200

‘Baldridge’ Eğitim Kriterleri

20.

W21

Kampüsünüz İçin Toplam Kalite İyileştirmesi Planının Geliştirilmesi

 

Ek Referanslar:

 

Ref_2   Managing A Comprehensive Change Effort    change@ucsc.edu

Ref_6   Diversifying the Faculty

Ref_8   Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line : The Marketng of Higher  Education

 


 

1. ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

 

 


1.3 SÜREKLİ EĞİTİM
 

 

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları & Teknolojileri

2.

Eminence_1001

Stratejik Yönetim ve Dengeli Hedeflerle Kurumsal Performans Yönetimi. ‘Balanced Scorecards’

3.

Eminence_200

Stratejik Planlama

4.

Eminence_300

Liderlik

5.

Eminence_400

Sürekli İyileştirme/ Performans Mükemmeliyeti

6.

Eminence_500

‘QMS’

Kalite Yönetimi Sistemi

7.

Eminence_600

Ekip Oluşumu/

Ekip Mükemmeliyeti

8.

Eminence_700

Bilgi Yönetimi

9.

Eminence_800

İnnovasyon ve TRIZ Metodu

10.

Eminence_900

‘BPR’

İş Prosesi Yeniden Yapılandırılması

11.

Eminence_M

Kalite Yönetimi

12.

Eminence_MIS

‘MIS’ Yönetim Enformasyon Sistemleri

13.

Eminence_K

Öğrenme Üzerine

14.

Eminence_Kaizen

Massaki, İmai ve Kaizen: Japonya’nın Kompetan başarısının Anahtarı

15.

Eminence_S

Anketler

16.

Eminence_A

Değerlendirme

17.

Eminence_P

Performans Yönetimi

18.

Eminence_B

Kıyaslama

19.

Eminence_C

Değişim Yönetimi

20.

Eminence_C2

‘Baldridge’den Temele: Kurumsal Değişim ve İyileştirme İçin Yol Haritası

21.

Eminence_E

Etkin Toplantı Yönetimi

22.

Eminence_Conf

Farklı Görüşler Yönetimi

23.

Eminence_Eth

Etik

24.

Eminence_Deming1

Yeni Ekonomiler

25.

Eminence_Deming2

Deming & Goldratt: Kısıtlamalar/ Bağımlılıklar Teorisi ve Engin Bilgi Sistemi

26. Eminence_Deming3 Ölçüm Esasları: Etkin Değerlendirmenin İş ve Güvencenin sürdürülebilir Performansını Sağlaması
27. Eminence_Deming4 Krizden Çıkış
28. EminenceBaldridge_E300 ‘Baldridge’ Eğitim Kriterleri

 


1. ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

 Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

 1.4  SAĞLIK SEKTÖRÜ
 

 

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve Teknolojileri

2.

EminenceBaldridge_H100

Sağlık Sektöründe ‘Baldridge’ Kriterleri

 

 

 

Lütfen ayrıca bkz..

 

1) 0. Genel Kurslar/Seminerler/Çalıştaylar/Eğitimcinin Eğitimi T4T

2) Özel Amaçlı Konular_ İş Dünyası ve Endüstri/Sanayi

 

 

 

1. ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T
       
                 

 1.5  BİLİMSEL ARAŞTIRMA
 

 

    

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve Teknolojileri

2.

EminenceBaldridge_BR100

Bilimsel Araştırma ve ‘Baldridge’ Kriterleri

 

Lütfen ayrıca bkz..

 

1) 0. Genel Kurslar/Seminerler/Çalıştaylar/Eğitimcinin Eğitimi T4T

2) Özel Amaçlı Konular_ Yüksek Öğretim/ Okullar/ Sürekli Eğitim/ Sağlık/ Endüstri ve Sanayi

 

1.    ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

 1.6  ENDÜSTRİ ve SANAYİ


 

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve Teknolojileri

2.

EminenceBaldridge_I100

Endüstri/Sanayi ve ‘Baldridge’ Kriterleri

3.

Eminence_4061

Sürekli İyileştirme Değerlendirmeleri_ İş Dünyasında Sürdürülebilir Başarılı Neticelerin Şampiyonluğu

 

 

Lütfen ayrıca bkz..

 

1) 0. Genel Kurslar/Seminerler/Çalıştaylar/Eğitimcinin Eğitimi T4T

2) Özel Amaçlı Konular_ Endüstri ve Sanayi

 


 

1.   ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

      Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

 


1.7  BÜYÜK ve KÜÇÜK ÖLÇEK İŞLETMELER

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve Teknolojileri

2.

EminenceBaldridge_1007

Ishikawa ve

Kalite Kontrol

3.

Eminence_300

Liderlik

4.

Eminence_3071

Değişim Liderliği

5.

Eminence_4071

Sürekli İyileştirme Değerlendirmeleri_ İş Dünyasında Sürdürülebilir Başarılı Neticelerin Şampiyonluğu

6.

Eminence_4072

İş İlerleyişi Resepisi:

Sürekli İyileştirme İçin Farklı Felsefeler

7.

Eminence_5071

‘QMS’ Kalite Yönetimi Sistemi: İş Performans İlerleyişi Anahtarları

8.

Eminence_4073

ISO 9001:2000

Yazılım Geliştirme Firmalarında Usule Uygunluğun ve Sürekli İyileştirmenin Sağlanması

9.

Eminence_M73

Netice elde edecek Proses Tanımlama: Kaliteyi Sağlama.

10.

Eminence_C1-C4

Kurum ve Kuruluşlarda Değişimin Dansı ve Başarı Öykülerinin Paylaşımı

11.

Eminence_Conf71

Daha Dinamik Kurum ve Kuruluşların Sağlanması için

Üst Yönetim Çelişkilerinin Yönetimi

12.

Eminence_Deming1

Yeni Ekonomiler

13.

Eminence_Deming2

Deming & Goldratt: Kısıtlamalar/ Bağımlılıklar Teorisi ve Engin Bilgi Sistemi

14.

Eminence_Deming3

Doğru Ölçmenin Önemi: 

15.

Eminence_Deming4

Krizden Çıkış

16.

Eminence_Eth71

İş Dünyası Etiğinin Yaşama Geçirilmesi

17. Eminence_M72

Yönetim Kapitalinin Gücü:

Dominant Global Ekonomide İnnovasyon, Kâr, ve Büyümenin Yeni Lokomotiflerinden Faydalanma

18. Eminence_M71

Üst Yönetimin

İlerleme ve Değişim

El Kitabı

19. Eminence_P Performans Yönetimi
20. EminenceBaldridge_B100 İş Dünyası ‘Baldridge’ Kriterleri

 

 

 

Ek Referanslar:

 

Ref_1    The 8th Habit    Stephen R. Covey

Ref_5    Innovative Control Charting: Practical SPC Solutions for Today’s  Manufucturing Environment.

 
 

 
 

1.   ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

      Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

 1.8  DEVLET KURUMLARI
 

 

                                                                

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları ve

Teknolojileri

2.

Eminence_1001

Stratejik Yönetim ve

Dengeli Hedeflerle

Kurumsal Performans

Yönetimi:

‘Balanced Scorecard’

3.

Eminence_200

Stratejik Planlama

4.

Eminence_300

Liderlik

5.

Eminence_400

Sürekli İyileştirme/

Performans Mükemmeliyeti

6.

Eminence_500

‘QMS’ Kalite Yönetimi Sistemi

7.

Eminence_600

Ekip Oluşturma/ Ekip Mükemmeliyeti

8.

Eminence_700

Bilgi  Donanımı Yönetimi

9.

Eminence_M

Kalite Yönetimi

10.

Eminence_MIS

‘MIS’

Yönetim Enformasyon Sistemleri

11.

Eminence_K

Öğrenme

12.

Eminence_Kaizen

Masaaki, İmai ve Kaizen:

Japonyanın Kompetan  Başarısının Anahtarı

13.

Eminence_S

Anketler

14.

Eminence_A

Değerlendirme

15.

Eminence_P

Performans Yönetimi

16.

Eminence_B

Kıyaslama

17.

Eminence_C

Değişim Yönetimi

18.

Eminence_C2

‘Baldridge’ den esasa: Kurumsal Değişim ve İlerleme için Yol Haritası.

19.

Eminence_E

Etkin Toplantı Yönetimi

20.

Eminence_Conf

Farklı Görüşler Yönetimi

21.

Eminence_Eth

Etik Üzerine

 


 

1.   ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

      Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

  

0.9             LİDERLİK

Ekip Mükemmeliyeti

Bilgi Donanımı Yönetimi

Değişim Yönetimi
 


                                                

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_L1000

Liderlik Davranış Biçimi &

Liderlik Stil ve Metodlarını Nasıl Daha İyiye Geliştirmeli

 

 

 

Lütfen ayrıca bkz..

 

1) 0. Genel Kurslar/Seminerler/Çalıştaylar/Eğitimcinin Eğitimi T4T

2) Özel Amaçlı Konular_ Endüstri ve Sanayi