EMINENCE 

Kalite Yönetimi Danışmanlık Şti.


Kuzey Kıbrıs

www.eminencecy.com      e-mail: taneri@eminencecy.com

   

 

                   Anasayfa

 

NEDEN SÜREKLİ EĞİTİMDE KALİTE?

  

Sürekli İyileşme yaşam boyudur; bir yaşam biçimidir. İnsanlığın daha nezih yaşamı ve global kalite için sürekli değişim vardır; kişiler ve kurumlar doğal olarak bu değişimin bir parçası olmak isterler; hatta, değişimin şampiyonları olmak isterler.

 


1. ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T


1.3 SÜREKLİ EĞİTİM
 

 

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları & Teknolojileri

2.

Eminence_1001

Stratejik Yönetim ve Dengeli Hedeflerle Kurumsal Performans Yönetimi. ‘Balanced Scorecards’

3.

Eminence_200

Stratejik Planlama

4.

Eminence_300

Liderlik

5.

Eminence_400

Sürekli İyileştirme/ Performans Mükemmeliyeti

6.

Eminence_500

‘QMS’

Kalite Yönetimi Sistemi

7.

Eminence_600

Ekip Oluşumu/

Ekip Mükemmeliyeti

8.

Eminence_700

Bilgi Yönetimi

9.

Eminence_800

İnnovasyon ve TRIZ Metodu

10.

Eminence_900

‘BPR’

İş Prosesi Yeniden Yapılandırılması

11.

Eminence_M

Kalite Yönetimi

12.

Eminence_MIS

‘MIS’ Yönetim Enformasyon Sistemleri

13.

Eminence_K

Öğrenme Üzerine

14.

Eminence_Kaizen

Massaki, İmai ve Kaizen: Japonya’nın Kompetan başarısının Anahtarı

15.

Eminence_S

Anketler

16.

Eminence_A

Değerlendirme

17.

Eminence_P

Performans Yönetimi

18.

Eminence_B

Kıyaslama

19.

Eminence_C

Değişim Yönetimi

20.

Eminence_C2

‘Baldridge’den Temele: Kurumsal Değişim ve İyileştirme İçin Yol Haritası

21.

Eminence_E

Etkin Toplantı Yönetimi

22.

Eminence_Conf

Farklı Görüşler Yönetimi

23.

Eminence_Eth

Etik

24.

Eminence_Deming1

Yeni Ekonomiler

25.

Eminence_Deming2

Deming & Goldratt: Kısıtlamalar/ Bağımlılıklar Teorisi ve Engin Bilgi Sistemi

26. Eminence_Deming3 Ölçüm Esasları: Etkin Değerlendirmenin İş ve Güvencenin sürdürülebilir Performansını Sağlaması
27. Eminence_Deming4 Krizden Çıkış
28. EminenceBaldridge_E300 ‘Baldridge’ Eğitim Kriterleri