EMINENCE 

Kalite Yönetimi Danışmanlık Şti.


Kuzey Kıbrıs

www.eminencecy.com      e-mail: taneri@eminencecy.com

   

                   Anasayfa


NEDEN YÜKSEK ÖĞRETİMDE KALİTE? 

 

Yüksek Öğretimde Kalite ‘öğrencinin öğrenmesini ve bilimsel araştırmayı’ sürekli iyileştirmenin anahtarıdır.

 

Sürekli iyileştirme gayretleri genelde üç boyuttadır:

 

Makro boyut        : Kurum nasıl çalışıyor/ yönetiliyor?

Mikro boyut         : Belli proseslerin fonksiyonları nasıldır?

Toplumsal boyut : Kurum Dışı Yüksek Öğretim paydaşları

                               Yüksek Öğretimi nasıl görüyor?

 

1. ÖZEL AMAÇLI KONULAR: 

Kurs/ Seminer/ Çalıştay/ Eğitimcinin Eğitimi T4T

                  

 


1.2 YÜKSEK ÖĞRETİM
 

                             

 

#


Kod


Kurs/ Seminer/ Çalştay/ T4T İsmi

1.

Eminence_100

Kalite Araçları & Teknolojileri

2.

Eminence_2021

Yüksek Öğretimde Stratejik Planlama

3.

Eminence_3021

Akademik Liderlik

4.

Eminence_300

Liderlik

5.

Eminence_400

Sürekli İyileştirme

6.

Eminence_9021

Yüksek Öğretimde ‘BPR’_

İş Prosesi –

Yeniden Yapılandırılması

7.

Eminence_8010

İnnovasyon ve TRIZ Metodu

8.

Eminence_S1

Kampüste Kalite Anketi

9.

Eminence_S2

Değişim/Transformasyon

10.

Eminence_B21

Yüksek Öğretimde Kıyaslama

11.

Eminence_1021

Yüksek Öğretimde Kalitenin Sembolleri

12.

Eminence_Conf21

İnsan Kaynakları Yönetimi: Dekan ve Bölüm Başkanları El Kitabı

13.

Eminence_4021

Yüksek Öğretimde Kalite & Performans Mükemmeliyeti: Kampüste ‘Baldridge’ (UW-Stout)

14.

Eminence_4022

Yüksek Öğretimde Sürekli İyileştirme

15.

Eminence_4023

Yüksek Öğretimde Mükemmeliyetin Öncülüğü

16.

Eminence_C21

Amaca Yönelik Yapılanma & Değişim Prosesi: Başarılı Değişim İçin Stratejiler

17.

Eminence_A21

Değerlendirme Esasları: Yüksek Öğretimde Değerlendirmenin Planlanmasıma, Uygulaması & İyileştirilmesi

18.

Eminence_P

Performans Yönetimi: Çalışanın Gelişimi

19.

EminenceBaldridge_E200

‘Baldridge’ Eğitim Kriterleri

20.

W21

Kampüsünüz İçin Toplam Kalite İyileştirmesi Planının Geliştirilmesi


 

Ek Referanslar:

 

Ref_2   Managing A Comprehensive Change Effort    change@ucsc.edu

Ref_6   Diversifying the Faculty

Ref_8   Shakespeare, Einstein, and the Bottom Line : The Marketng of Higher  Education